Ga naar hoofdinhoud

Een bonus of meer salaris?

In veel branches is het lastig om goed personeel te vinden. U moet dus zuinig zijn op de werknemers die al bij u in dienst zijn. U kunt uw werknemers wat extra’s geven waardoor ze zeker bij u blijven werken. Maar waar kiest u voor? Geeft u ze een bonus of wordt het een verhoging van het salaris?

Het geven van een bonus of salarisverhoging

Wilt u uw werknemers extra belonen dan kunt u ervoor kiezen om hen een bonus te geven. Bij een bonus gaat het vaak om een eenmalig bedrag waarbij u uw waardering voor de werknemer laat zien. Een bonus kost u minder dan een salarisverhoging. Toch is het voor een werknemer ongunstiger om een bonus te ontvangen dan een verhoging van het salaris. Een salarisverhoging leidt namelijk tot een verhoging van de pensioengrondslag en de vakantiebijslag. Bij een bonus geldt dit niet.

Premies werknemersverzekeringen

Over het loon en de eventuele bonus betaalt u als werkgever in principe premies werknemersverzekeringen. Een bijkomend voordeel voor u is dat u over een bonus boven het premiemaximum, in 2019 € 55.927, geen premies voor de werknemersverzekeringen meer betaalt. Een nadeel voor de werknemer is dan echter dat een eventuele uitkering bij werkloosheid lager uitvalt.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) mag u ieder jaar 1,2% van de loonsom van besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Als het bedrag boven die grens uitkomt, moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Brengt u dus loon of de bonus onder in de WKR dan betaalt u hierover geen premies werknemersverzekeringen. Uw werknemer ontvangt het bedrag dan netto. Voor de toeslagen telt het bedrag dan ook niet mee. Let er wel op dat het bedrag niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is in uw branche.

Soms is deze zogenoemde gebruikelijkheidstoets echter niet van toepassing. In het Handboek Loonheffingen 2018 is opgenomen dat zaken die u als werkgever uitdeelt aan werknemers altijd gebruikelijk zijn tot een maximum van € 2.400 per werknemer per jaar. De maximale afwijking van 30% geldt niet voor dat bedrag. De enige eis die dan geldt, is dat het aanwijzen van de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling redelijk moet zijn.

Een hoger tariefschijf

De bonus of salarisverhoging kan er natuurlijk ook toe leiden dat de werknemer in een hogere tariefschijf kan gaan vallen. Maar ook de heffingskortingen kunnen lager gaan uitvallen, waardoor er nog minder van het hogere loonbedrag overblijft. Ook iets om rekening mee te houden. Een bonus heeft wel wat voordelen boven een reguliere salarisverhoging. Daardoor kunt u, tegen dezelfde kosten, vaak zelfs een hogere bonus geven dan u anders aan salarisverhoging kwijt zou zijn.

Tip van MOL

Een tip van MOL! Bereken vooraf of- en tot welk bedrag u een salarisverhoging kunt vervangen door een bonus. Breng een bonus zo mogelijk onder in de werkkostenregeling. Deze is dan voor uw werknemer netto en heeft dit geen invloed op zijn of haar toeslagen. Daarnaast betaalt u er geen premies werknemersverzekeringen over.

Back To Top