skip to Main Content

Corona en uw onderneming!

Corona en uw onderneming!

Welke hulp biedt de overheid voor ondernemers?

13 maart 2020

View in browser

 

Het kabinet komt met extra maatregelen om ondernemers die in de problemen komen vanwege de uitbraak van het coronavirus te helpen. De overheid zal soepeler omspringen met regels over belastingaangifte en het garant staan voor leningen aan bedrijven in de problemen.

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die in de problemen denken te komen, mogen bijzonder uitstel van betaling vragen voor hun inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting, schrijven de ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD), Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) en Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) in een brief aan de Kamer.

Die coulance geldt niet voor alle bedrijven, aanvragers moeten in een brief uitleggen hoe zij door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of het verzoek terecht is, in de tussentijd hoeft de ondernemer niet te betalen en zal de fiscus daar geen boete voor uitdelen.

Verlaging van de voorlopige aanslag

Er komt nog een andere maatregel van het kabinet om ondernemers uit de brand te helpen. Ze kunnen vragen om een verlaging van hun voorlopige aanslag als ze denken dat hun winst zal dalen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Daarnaast wil de overheid tijdelijk soepeler omgaan met regels voor steun aan bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen.

Borgstelling MKB-kredieten

Het gaat om de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), waarbij de overheid voor een deel van een lening aan ondernemers garant staat. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA) wil dit eind maart geregeld hebben, eerst wordt er nog wel over gepraat met het bedrijfsleven en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Het plan is om het deel van de lening waar de staat garant voor staat te verhogen van 50 procent naar 90 procent. Als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, draait de overheid dus op voor dat deel. Om dit te kunnen doen, wordt de pot geld die hiervoor begroot is verder gevuld.

Werktijdverkorting

Bedrijven kunnen verder al werktijdverkorting aanvragen, waarbij ze hun personeel minder uren laten draaien. Uitkeringsinstantie UWV betaalt die uren dan uit.

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Extra informatie nodig? Neem contact met ons op.

Bronnen: rijksoverheid; RTLZ

Bron: Sat, 14 Mar 2020 07:31:17 +0100
Back To Top