Ga naar hoofdinhoud

Privégebruik auto per kalenderjaar bekijken

Als een werknemer een deel van het jaar een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, moet u de regeling voor privégebruik naar rato berekenen. Een werknemer die met ingang van 1 maart 2019 een auto van de zaak krijgt, mag in 2019 dus 10/12 van 500 kilometers = 416 privékilometers rijden zonder dat u iets bij het loon moet tellen vanwege privégebruik!

Bekijk per kalenderjaar

Het privégebruik moet altijd op kalenderjaarbasis worden bekeken. Als de werknemer in de loop van een kalenderjaar een andere auto van de zaak krijgt waarmee hij wel privé wil gaan rijden, moet de bijtelling (bij overschrijding van de vijfhonderd privékilometers of het niet kunnen aantonen dat er minder dan dat is gereden) toch voor het hele kalenderjaar worden toegepast. Dit geldt ook voor de eerdere auto waarmee in dat kalenderjaar niet privé werd gereden.

Voorbeeld case

Stel dat een werknemer een auto van de zaak rijdt waarvoor een bijtellingspercentage van 25% geldt, maar die hij aantoonbaar niet privé gebruikt. Per 1 mei komt de werknemer in aanmerking voor een nieuwe auto. Hij kiest voor een volledig elektrische auto, waarvoor een bijtellingspercentage van 4% geldt. Deze auto van de zaak wil de werknemer wel meer dan vijfhonderd kilometer privé gaan rijden, aangezien de extra kosten vanwege de bijtelling beperkt zijn. Dit betekent dat u vanaf 1 mei elke maand voor het privégebruik van de auto 4% van 1/12 van de cataloguswaarde van de elektrische auto bij het loon van de werknemer moet tellen en moet belasten.

Correctie doorvoeren loonaangifte

Maar daarmee is het nog niet geregeld! Daarnaast moet u namelijk een correctie doorvoeren in de loonaangifte van januari tot en met april. Voor elk van deze maanden moet u 25% van 1/12 van de catalogusprijs van de eerste auto van de zaak als loon in natura bij het te belasten loon van de werknemer tellen.

Heeft u hulp nodig of vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!

Back To Top